Daily Archives: 2013-10-25

Гадаадад байгаа монголчууд “муу хүмүүс” үү ?


Гадаадад ажиллаж амьдардаг монголчуудын гэр бүлдээ гуйвуулсан мөнгөний дүн болон түүний Монгол улсын ДНБ \Дотоодын Нийт Бүтээгдэхүүн\-д эзлэх хувь. \Статистикийн баримт\
2000 онд 22,4 сая $ 2.0 %
2001 онд 53.0 сая $ 4.2 %
2002 онд 111,7 сая $ 8.0 %
2003 онд 128,6 сая $ 8.0 %
2004 онд 195,4 сая $ 9.8 %
2005 онд 174,2 сая $ 6.9 %
2006 онд 153,6 сая $ 4.9 %
2007 онд 174,3 сая $ 4.1 %
2008 онд 218,2 сая $ 3.9 %
2009 онд 191,5 сая $ 4.2 %
2010 онд 247,9 сая $ 4.0 %

Тайлбар: Дээрх үзүүлэлтэд 2005 оноос хойш ДНБ -д эзлэх хувь багассан нь Уул уурхайн хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнтэй холбоотой аж.

Нэг. “Өөх өгсөн хүнтэй өглөө босоод заргалдана”

http://news.gogo.mn/mr/130536

Study in Canada Info MN


http://www.meds.gov.mn/data/Study%20in%20Canada%20Info%20MN.jpg

Монгол оюутнууд Их Британид магистрын сургалтад тэтгэлэгээр суралцана:Боловсро л,шинжлэх ухааны яам


http://www.meds.gov.mn/post131022