Daily Archives: 2010-04-10

Бодь мөрийн зэрэг


Яг одоо миний өмнө Богд Зонхов хэмээх Бодь мөрийн зэрэг буюy Ламрин Чинбо эхлэн гэгээрэгчдэд гэдэг ном дэлгээтэй байна.
Энэхүү номонд;

Тоо томшгүй сайн чанар цогцлон бүрдсэн сайхан төрхтөн
Тоогүй олон амьтаны хүслийг гүйцээх сайн номлолтон
Буй бүхний утга учирийг ухаарч таньсан гэгээн оюутан
Будда хэмээх, Шагжагын овгийн сор хөвүүнээ мөргөмү

Эгэлгүй дээд энэ багшийн түмэн шавын манлай
Эрхэм буддагийн үйлс бүхнийг залгуулаж хөтлөгч
Эргэн хувилах тоолшгүй төрөлдөө гэгээрэлд замчлагч Үргэлжлүүлэн унших