Daily Archives: 2009-08-09

ADB Japan Scholarship Program


From: http://www.usyd.edu.au

Costs & scholarships

Азийн Хөгжлийн Банк – Японы Тэтгэлэгт хөтөлбөр


From: http://monoffset.blog.banjig.net/post.php?post_id=237836

2009-08-08 15:53:07

Азийн хөгжлийн банк-Японы Тэтгэлэгт хөтөлбөр нь 1988 оны 4-р сард Японы засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар үүсгэн байгуулагдсан. Уг  хөтөлбөрийн зорилго нь Банкны хөгжингүй гишүүн орны иргэдийг өөрсдийн улс орны хөгжилд эдийн засгийн болон нийгмийн хувь нэмрийг оруулуулахаар чанартай  postgraduate  сургалтын боломжийг олгоход оршдог. Үргэлжлүүлэн унших