Daily Archives: 2009-06-08

Gala: Khardakh uvchin


Хардах өвчин
2009 оны 06 сарын 07

Монголчууд бид бие биедээ дурлаж, улмаар гэрлэмэгц, биэ биеэ өөрийн өмч гэж тооцдог базаахгүй зуршилтай.

Үргэлжлүүлэн унших

Хувийн нууц ба Үндэсний аюулгүй байдал


Хувийн нууц ба Үндэсний аюулгүй байдал

Орчин үед хувь хүний нууцыг (privacy) өндөрт тавьдаг болсон нь  хүний эрхийг дээдлэхээс гадна хувь хүний нууц, байгууллагын үйл ажиллагаа төдийгүй үндэсний аюулгүй (national security) байдалд нөлөөлдөгт оршино. Хүмүүс мэдээлэл харилцаа, холбооны хөгжил хүчээ авсан энэ үед, асар богино хугацаанд маш их мэдээлэл, мөнгө алдаж болох нөхцөл бүрдснээр энэ асуудал бүр хурцаар тавигдсан.  Үргэлжлүүлэн унших