Daily Archives: 2008-11-17

Монголын талын эзэмшил Оюутолгойн 34 хувиас эхлэх бол Тавантолгойд 51 хувь


From: www.news.mn

Оюутолгойн Монголын талын эзэмшил 34 хувиас эхлэх бол Тавантолгойд Монголын талын оролцоо 51 хувь байхаар тусгажээ
2008-11-17, 15 цаг 22 минут

Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах УИХ-ын ажлын хэсгийнхэн өнгөрсөн долоо хоногт Оюутолгой, Тавантолгойг ашиглах хөрөнгө оруулалтын гэрээний удирдамжийг батлах тухай тогтоолын төслийг  УИХ-д өргөн барих болсон. Энэхүү удирдамжийг бүрэн эхээр хүргэж байна.

ТӨСӨЛ 1. УИХ-ын тогтоол Үргэлжлүүлэн унших

Training in India


“Sri Sanskar” School of Etiquette & Career Development in India

Сургалтын нэр: Personal Excellence & Communication programme

/Хувь хүний чадвар, англи хэлний ярианы сургалт/

Сургалтын зорилго:

Сургалт нь ярих, бичих, унших, сонсох гэсэн 4 үндсэн чадвар дээр суурилан, оюутнуудын өөртөө итгэлтэй, чөлөөтэй ярих чадварыг хөгжүүлэхэд оршино. Лабораторын цагаар багшийн заасан онолын хичээлийг аудио программ ашиглан бататгаж, өөрийнхөө мэдлэгийн сайжралтын явцыг удирдах боломж олгоно. Үргэлжлүүлэн унших