Daily Archives: 2008-05-21

Австралийн Засгийн Газрын Тэтгэлэг-2008


Source1: Австралийн тэтгэлэг- Монгол хүн танд боломж олгож байна
Source2: http://groups.yahoo.com/group/mglaus/message/114

Related: Scholarship | Scholarship Information

2008 оны 5 сарын 19, Эзаяа

 

2010 онд 28 хүнд Австралийн хөгжлийн тэтгэлэг олгоно.  Тэтгэлэгийн өргөдлийг 2008 оны 7 сард нийтэд зарласнаар авч эхэлнэ. Өргөдөл хүлээн авах эцсийн өдөр 8 сарын 25.

2009 онд ази, номхон далайн бүс нутагтаа хувь нэмрээ оруулах манлайлагчийн тэтгэлэгийг  олгоно. Өргөдөлийг 2008 оны 4 сарын 1 нээс 6 сарын 30-ныг дуустал авна.  

 

Хүн болгонд олдоод байдаггүй, австралиуд өөрсдөө ч өчнөөн хөдөлмөрлөөд олж авч чаддаггүй сургалтын тэтгэлэгийг Монгол хүн Танд Австралийн Засгийн газраас олгож байна. AUSAID хэмээн нэрлэж заншсан байгууллага нь Австралийн Засгийн газрын Олон улсын хөгжлийн агентлаг билээ. Австралийн Засгийн газар жил бүр бүс нутгийн хөрш орнууддаа AUSAID-ээр дамжуулан оюуны хөрөнгө оруулалт хийдэг. Монгол хүн Та ADS (Australian development scholarship) буюу Австралийн хөгжлийн тэтгэлэг, ALA (Australian Leadership Awards Fellowships) буюу Австралийн манлайлагчийн  тэтгэлэг авах боломжтой.

Үргэлжлүүлэн унших

Виктория-д 40,000.00 барилгачидыг ажиллуулна


From: Australian Immigration News
Related: 400,000.00 workers in Mining | Exporting MN Skills
Australian Greencard-PR | Attracting Overseas Workers

40,000 skilled workers needed to ease shortage in construction sector. The Master Builders Association of Victoria (MBA) believes that to keep pace with the industry’s growth, the state needs 40,000 more skilled workers within the next five years.


AUSTRALIAN IMMIGRATION NEWS

Australian Immigration: 40,000 skilled workers needed to ease shortage in construction sector

Monday, 14 April 2008 Үргэлжлүүлэн унших