Academic IELTS by Tamir


More about English Exam & Skills level

IELTS | Preparing-your-english | 3. English-in-australia
АйЭЛТС 6,5 авах: IELTS (general) Experience | IELTS (academic) Experience
IBT TOEFL vs IELTS: Eng Exams and Skill Level | How I learned English
IELTS books on Asuult.net
—————-
IELTS-н электрон ном емайлээр ҮНЭГҮЙ авах хүмүүс gegeen@yahoo.com -д хандаарай.
—————-
More about IELTS(Academic) vs TOEFL:

********************************
From: http://tamirj.blogspot.com/2006/12/ielts.html

Wednesday, December 6, 2006
IELTS-ийн шалгалтын талаар бяцхан зөвлөгөө

IELTS (International English Language Testing System) буюу Олон Улсын Англи Хэлний Түвшин Тогтоох Шалгалтанд хэрхэн бэлдэх талаар бага ч болов мэддэг зүйлээсээ хуваалцъя. Энд ирсэнээс хойш найз нөхөд, таньдаг хүмүүс маань Англи хэлээ хэрхэн сайжруулахав, TOEFL, IELTS зэрэг шалгалтуудыг хэрхэн өгөх, оноогоо дээшлүүлэх талаар олон удаа асуух боллоо. Би ч үнэндээ хүнд зөвлөөд байхаар тийм мундаг Англи хэл мэддэг хүн биш л дээ. Гэхдээ ямар ч гэсэн дээрх шалгалтуудыг огт өгч үзээгүй бөгөөд өгөхөөр бэлдэж байгаа эсвэл нилээд доогуур оноо авсан хүмүүст хэрэг болж магад гээд үүнийг сийрүүлж сууна. Миний хувьд хамгийн сүүлд 1 жил гаруй хугацааны өмнө энэхүү шалгалтыг өгч байсан учир зарим зүйлийг нь дутуу орхисон бол хүлцэл өчье.

IELTS-ийн шалгалт нь Сонсгол буюу Listening, Унших ур чадвар буюу Reading, Бичих ур чадвар буюу Writing мөн Ярих ур чадвар буюу Speaking гэсэн үндсэн 4 хэсгээс бүрдэнэ. Эдгээр хэсгүүд нь тус бүртээ дэд хэсгүүдэд хуваагдана. Энэ удаад зөвхөн бичих ур чадварын талаар санаж байгаа зүйлээ бичье. Тухайлбал, бичих ур чадварын хэсэг нь дүрс тайлбарлах, өгөгдсөн сэдвийн дагуу эссэ бичих гэсэн 2 дэд хэсэгт хуваагддаг. Ер нь бичих ур чадварын хэсэг дээр заасан үгийн тоогоо аль болох гүйцээж бичих хэрэгтэй. Яагаад гэвэл заасан үгийн тоонд хүрээгүй бол оноо эрс доошлоно гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Шалгалтанд бэлдэх явцдаа А4-ийн бичгийн цаасан ашиглаарай. Ингээд нэг мөрөнд дунджаар хэдэн үг бичиж байна гэдгээ мэдэж болно. Шалгалт маань өөрөө өгөгдсөн цагт хязгаарлагддаг тиймээс ойролцоогоор хэдэн үг бичсэнийгээ мэдэхийн тулд мөрөөр нь тоолоод мөрт бичиж байгаа дундаж үгээрээ үржүүлэхэд барагцаа үгийн тоо гараад ирнэ. Цаг дууслаа л гэсэн бол цаашид бичих ёсгүй шууд л харандаагаа ширээн дээрээ тавих ёстой. Мөн дараах зүйлүүд дээр анхаарч бичвэл оноогоо өсгөх боломжтой.
* Дүрэм
* Үгийн баялаг, оновчтой үг хэрэглэх болон нэг хэрэглэсэн үгээ олон дахин давтахгүй байх
* Асуултаа сайн ойлгож оновчтой хариулах
* Бүтэц
* Өгөгдсөн хугацаанд үгийн тоогоо гүйцээх

Дүрс тайлбарлах
Энэ хэсэгт доод тал нь 150 үг бүхий бяцхан эссэг 20 минутын дотор бичих хэрэгтэй. Дүрсийн хувьд график, хүснэгт, үйл явлын дараалал бүхий зураглал зэргийн аль нь ч ирж болно. Энд хэрэглэж цаг дээрээ анхаарах хэрэгтэй. Хэрвээ өнгөрсөн цаг дээрх мэдээлэл бол голцуу өнгөрсөн цагийг л ашиглана. Ингэхдээ актив, пассив болон энгийн өнгөрсөн цаг, төгс өнгөрсөн цаг зэргийн алийг нь нь хэрэглэж болно. Ер нь дүрс тайлбарлах хэсгийг бараг загварчлагдсан байдаг гэж хэлэхэд болно. Учир нь тодорхой тооны үгнүүдийг дүрс тайлбарлахдаа хэрэглэдэг. Доор эдгээр үгүүдийг жагсаалаа.

Графикт өгөгдсөн мэдээлэл өсөж байвал:
Rose (to), Increased (to), Went up (to), Climbed (to), Grew, Expanded, Raise, Jump зэрэг үйл үгүүдийг, A rise, An increase, Growth, An upward trend зэрэг нэр үгүүдийг ашиглаж болно.

Харин графикт өгөгдсөн мэдээлэл уруудаж байвал:
Fell (to), Declined (to), Decreased (to), Dropped (to), Went down (to), Slumped (to), Reduced (to) зэрэг үйл үгнүүдийг, A decrease, A decline, A fall, A drop, A slump, A reduction зэрэг нэр үгнүүдийг ашиглаж болно.

Графикт өгөгдсөн мэдээлэл нэгэн хэвийн тогтвортой байвал:
Levelled out (at), Did not change, Remained stable (at), Remained steady (at), Stayed constant (at), Maintained the same level зэрэг үйл үгнүүдийг, A levelling out, No change зэрэг нэр үгнүүдийг ашиглаж болно.

Графикт өгөгдсөн мэдээлэл нэгэн хэвийн биш тогтворгүй байвал:
Fluctuated (around), Peaked (at), Plateaued (at), A fluctuation, Reached a peak (of), Reached at plateau (at) зэрэг үгнүүдийг ашиглаж болно.

Мөн эдгээрээс гадна дараах adjective-үүдийг ашиглаж болно. dramatic, sharp, huge, enormous, steep, substantial, considerable, significant, marked, moderate, slight, small, minimal. Бас ашиглагдаж болох adverb-үүд: dramatically, sharply, enormously, steeply, substantially, considerably, significantly, markedly, moderately, slightly, minimally.

Жишээ

The graph compares the rate of smoking in men and women in
Someland between the years 1960 and 2000. It can be clearly
seen that the rate of smoking for both men and women is
currently declining and that fewer women have smoked
throughout the period.
In 1960, 600 men in every 1,000 was smoking. This number
decreased gradually to 500 by 1974 and continued to
decrease but more steeply to 250 in 2000. In contrast, the rate
of smoking in women in 1960 was very low at only 80 in every
1,000. By 1968 this increased to 170, and increased again but
more steeply to 320 in 1977. The rate of female smokers then
remained stable at 320 until 1984 at which point the figures
began to decline and had dropped to 200 by 2000.
In conclusion we can see that the rate of smoking in men
dropped throughout the whole period but was always at a
higher level than the female figures. The rate of smoking in
women increased until 1977 but then decreased for the rest of
the period.

Эцэст нь дүгнэж хэлэхэд шалгагч таны энд бичсэн зүйлийг уншаад (өгөгдсөн дүрсийг харахгүйгээр) тухайн дүрсийн талаар өөрийн гэсэн төсөөлөл, зураглалыг дотоод сэтгэлдээ бий болгож чадахуйц хэмжээнд бичих ёстой.

Эссэ бичих
Энд тодорхой асуулт ирдэг. Жишээ нь: “Онлайн дэлгүүр нь уламжлалт (энгийн) дэлгүүрээс илүү үр дүнтэй. Үүнтэй та санал нийлж байна уу? Яагаад?” Энэ асуултанд хариулахдаа эерэг эсвэл эсрэг байр суурьнаас хандаж болно (зарим тохиолдолд хэсэгчилж буюу дэмжсэн хэрнээ тэр дундаа эсэргүүцсэн 1 paragraph оруулж өгч болдог, энэ нь бага зэрэг ярвигтай). Энэ хэсгийн нийт үгийн тоо нь 250-аас багагүй байх ба хугацаа нь 40 минут байна.
Эссэ бичихдээ үндсэн 3 хэсэгт хуваана. Үүнд: Introduction, Body, Conclusion. Introduction хэсэг нь 2-3 өгүүлбэр байвал тохиромжтой. Энд үндсэндээ тухайн сэдвийн талаар ерөнхий зүйл бичээд энэ сэдвээ цаашид дэмжих үү, эсэргүүцэх үү гэдгээ шалгагчид эхний байдлаар ойлгуулна. Ингэхдээ ямар зүйлүүдийг нь дэмжих гэж байгаагаа оруулж өгөх хэрэгтэй. Ж: дээрх жишээний хувьд эерэг байр суурьнаас хандаж эссэгээ бичлээ гэж бодоход дараах зүйлүүд нь дэмжих хэсэг буюу supporting point болж болно. Онлайн дэлгүүр нь 1-рт худалдан авагчийн цагийг хэмнэдэг, 2-рт ажиллах цагийн хуваарь, газар зүйн байршлаас үл хамаарсан, 3-рт зардал хэмнэдэг. Энд 3-н supporting point гаргаж ирж байна. Одоо body хэсэгтээ эдгээрийгээ цаашид дэлгэрүүлэн бичнэ. Эхний цаг хэмнэнэ гэдгийн хувьд “онлайн дэлгүүр нь шууд интернэтээр хүссэн бараагаа худалдан авчихдаг учир дэлгүүр явах цагийг хэмнэдэг. Хүн ам ихээр төвлөрсөн хотуудад дэлгүүр явж бараа худалдан авахад замын түгжрэл гэх мэт зүйлээс шалтгаалан цаг маш их зарцуулдаг, харин онлайн дэлгүүрээс бараа авахад энэ бүх цаг хэмнэж тухайн цагаа өөр хэрэгтээ зүйлдээ зарцуулах боломжтой” гэж дэлгэрүүлэн дэмжиж болно. Мөн жишээ бичвэл бүр сайн. Дээрхийн хувьд жишээ бичье “Жишээ нь: сүүлийн үед БНСУ-ын нийслэл Сөүл хотод онлайн дэлгүүр маш эрчимтэй хөгжиж хүрээгээ тэлж байна. Учир нь тус хотод сая сая машин хөлхөлдөж замын түгжрэлд хэдэн цагаар саатах тохиолдол ч бий.”
Ингээд бүх supporting point-уудаа цаашид тайлбарлаж дэлгэрүүлсэний дараа conclusion хэсгээ бичнэ. Энд үндсэндээ introduction хэсэгт бичсэн зүйлээ өөр үгээр илэрхийлнэ гэсэн үг.

Таньд амжилт хүсье.
Posted by Tamir.J at 1

More about English Exam & Skills level

IELTS | Preparing-your-english | 3. English-in-australia
АйЭЛТС 6,5 авах: IELTS (general) Experience | IELTS (academic) Experience
IBT TOEFL vs IELTS: Eng Exams and Skill Level | How I learned English
IELTS books on Asuult.net
—————-
IELTS-н электрон ном емайлээр ҮНЭГҮЙ авах хүмүүс gegeen@yahoo.com -д хандаарай.
—————-
More about IELTS(Academic) vs TOEFL:

38 responses to “Academic IELTS by Tamir

 1. hi? mash heregtei medeelel oruulj ogsond bayarlalaa. bi avstraliin surguuliudiig ih sonirhoj bna,odoogor yag nariivchlan harj ehleegui bgaalda. ene shalgaltiig ogoh hemjeenii angli helni medleg haraahan ezemsheegui,tiim bolhoor oor bas yamar negen arga baidag bolovuu gj asuuh gesen yum.jisheelvel shalgalt ogohguigeer oroh bolomjtoi surguuli her ih bdg ve geh metchilen? uuchlaarai,gehdee taniig hariu ogoh bh gj itgej bn.bayarlalaa.

 2. hehe, heniig hariu ogno gej bodson genee. ene bichlegiin ezen ni tamir geed melbourne-d surch baisan oor hun shuu dee. odoo mongold baigaa baih. IELTS-ogolguigeer helnii course-r orood irj bolno. gehdee helnii course-s busad torliin student visa-nd IELTS 5.0-s deesh onoo shaarddag.
  daraah medeelluud tanid tuslah baih:
  https://gegeen.wordpress.com/2007/11/14/education-agent-mn/
  https://gegeen.wordpress.com/2007/06/19/student-visa-2/
  https://gegeen.wordpress.com/2007/07/02/school-offer-letter-4/
  https://gegeen.wordpress.com/2007/06/19/student-visa/

 3. hi bi elektron nom avah gn yumaa,nadad tuslaarai.IELTS-iin exam uguh gj bgaam ldaa

 4. bulgaa emailee? esvel gegeen@yahoo.com ruu emaildeed avchih

 5. thanks,b_ch@yahoo.com ene haygruu yavuulj tus blooch tehu?maileer avah geheer bolohgui bhiin

 6. b_ch88@yahoo.com shu sorry ajil udsand buruu bichcen bnaa

 7. hi nadad mail ireegui bnaa,sorry ter nomiig yuvuulj tus bolooch.my emailru b_ch88@yahoo.com ene haygruu yavuulj tus bolooroi.

 8. ene hayag ruu hed hed yavuulchihsaan. ta Bulk, Spam folderuudaa sain uz dee. esvel oor hayag yavuuldaa, busad humuus zuv zugeer l avaad bolood baih yum.

 9. namjaa8888@yahoo.com luu yavuulchihaa.bulk smap dotor bhgui bnoo.sorry.sorry,sorry,

 10. Hi gegeenee? nadad bas ielts-iin test-uud bval hariunuudtai ni ogooch teghuu, bi 8 sard ogoh gej bgaa. nadaa gehdee heden nom bgaa: cambridge-iin ietls 1-4, oxford ielts preparation geh met. ed naraas oor yum bval yavuulch ogch chadhuu? tnx

 11. gegeen@yahoo.com -ruu emailee yavuuldaa. humuus ajilladaggui hayagaa ogood tsag ureed baidag yum. irsen emaild chini reply hiihdee book attachlaya

 12. hi bi neg sariin daraa IELTS uguh gej baigaa yumaa getel nadad IELTSd beldeh ymar ch medegdehuun, material baidaggui nadad deegii_5591@yahoo.com gesen haygaar uurt baigaa materialuudaa yvuulj tus bolooch,,,

 13. hi bi 4 sard IELTS uguh gej bga getel iag iugaar beldehee meddeggui. Tegeed munkhjin_m_e@yahoo.com gesen haygruu materialuudaa iavuulj tuslaach. Thanks

 14. hi saihan medee oruulj ugsund tnx . DRE gedeg shalgaltiin talaar meddeg zuil baiwal helj ugch tuslaach mun nom baiwal huwaaltsaaj .

 15. hi yostoi heregtei medeelel bnaa..bayarlalaa… IELTS-d yaraltai beldeh gsn yumaa odoo 6n sard ogno. ukad621@yahoo.com -ene hayagaar IELTS materialuudaa attachlaad yaraltai yavuulj tus bolooch plzzzzz…ur help will much appreciated. thanksssssss….

 16. Hi nadad ter IELTSiin shalgaltand beltgeh e-bookuudee attachlaad yavuulj tus bolooch tanii 1 hund tusalsan tus ergeed sain saihan zuil avchirnaa gedegt itgej bna pls…guij bna shu. My e-mail tempest_88@yahoo.com shu

 17. sain bn uu ta IELTS-iin materialaa blkham94@gmail.com gesen hayagaar ilgeegeech guij bn

 18. sain bna u.unuudur interneteer orj baigaad iim heregtei site baidgiig anh udaagaa l harlaa.gegeen tanii site uneheer hund heregtei zuil boljee.ta buhend bayarlalaa.ajil uils chini urgelj devjij yvah ni gartsaagui bizee.ingeed amjilt husey.nadad heden e-books ilgeegeech my hayag khulan117@yahoo.com bayarlalaa.unetei tsag hugatsaagaa bidnii tuluu zoriulj baigaad tani.

 19. Bayarlalaa for useful information. Bi 10 sard IELTS ogie gej tolovloj bgaa gevch minii eglish neg sain bolohgui baina. IELTS testuud hiisen boon aldaa buur setgeleer unaad suujiina. bi l lav angli hel surahguim shig bnoo! Uneniig helehd ta nart ataarhchlaa! how i improve my english pls help

 20. Sain bainu Gegeen.com-n ax egch nartaa vnexeer xeregtei medeelel ogch baigaad bayarlalaa gej xelmeer bn.
  Daanch bi tanai website-g onoodor l axaasaa medej orj unshij xergetee gesen medeellee avlaa. minii xuvid arai ert medsen bol ix xereg bolox bj.
  Bi Holland ulsad ene jilees oyutan bolood suraltsaj bn. Vneniig xelexed vnexeer amargvi ym geech. getel IELTS-n shalgalt davxar ogox shaardlagatai bolood vvndee beldex gej setgeleer unasaar bgaad odoo 2 xonogiin daraa shalgaltiin xugatsaa mine bolj bn. Minii xuvid ooriigoo uul ni English-dee tiim ch muu gej bodoggvi bsan. Getel ene shalgaltiin materialiig vzeed beldeed irxeer medexgvi ym zondoo garaad shar xodlood chadaxgvi bolood irxeeree setgeleer ynaad uilax shaxax ym. Ta nart ineedtei sanagdaj bgaa bxldaa, gexdee mongol xvnii neg bvxnees dutaxgvi ym shvv gesen zan namaig vrgelj dagaj bdag ym tiimdee ch ene zan mine namaig ene Holland orond oyuton bolgoson . Za za IELTS-d belgej bgaa mongol oyutan zaluusdaa yu gej xelex gesen ym be gexleer oortoo itgeltei daichin bgaarai Tsag bol alt shvv ooriigoo xezee ch bitgii golooroi gej zaxie. Nadad IELTS-d beldexdee xereglej bsan baga saga materialuud bgaa xervee xvsvel minii email xayagruu xvseltee yavuulval bi xvssend xend ch bolov yavuulax bolno gedgee amlie
  sweetz8333@yahoo.com-minii xayag

 21. IELTS iin shalgalt 2 sariin 2 nd ogoh gej baigaa onoo IELTS uridn ni ogson IELTS iin 5.5 aas deesh avsan 1 huntei hamtarch IELTS d beldmeer baina.

  Bolj ogvol onoodroos ehleed odor bur mash ur duntei suuj ehelmeer baina.Minii huvid urid ni ogsoon daanch surguulias tavisan onoog arai avch chadahgui baigaa umaa.
  Sonirhoj baigaa hun baival utsaar yariarai.

  Bayarlalaa
  96659792 Altaa

 22. sainu gegeenee nadruu nomoo yawuulj tuslaach bayarlalaa sar shiniih mend hurgey minii hayag migumi_0517@yahoo.com

 23. hi bi tanai weber bainga ordog uneheer heregtei medeelel tabidag uneheer ih bayrlaj bna. harin daanch group ni elseh geheer boldogui yaj e-book abah sain medegui bna tuslach

 24. Hiya Gegeenee, Bi ugugdsun linkeer orj jishig daalgavariin nom avah gesen chin link ni aldaa zaagaad orohgui baina. Bolomjtoi bol miniii email hayagaar link yumyy attach- r yavyylj uguuch. Thanks, …

 25. Hi Gegeenee Cambridge ielts 5,6,7 g ebook bwal yaaraltai hudaldaj ch hamaagvi awmaar bn . Yaraltai hereg bolood …
  Tusalsand bayarlalaa.

 26. Hi gegeenee? nadad bas ielts-iin test-uud bval yawyylj ogooch.Bi beldex gesen ymaa yaraltai.

 27. hi ta buhnii medee medeelel taalagdlaa hun bur l ielts-n test materialuudiig avhiig husch bna shuud tathaar hiij boldoggui yumuu nadad bas heregtei bolloo tuslaarai pls!

 28. hi
  uneheer hergthei zuil bnaa,
  ni ielts uguud 5 onoo avsiin esse listening 2 deere ih taaruu avaad onoo dooshilson bna lee
  t

 29. This is the official website. That the data very well. For me to find information to learn. Of course, thanks much for the info.

Хариу Үлдээх

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Та WordPress.com гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Google photo

Та Google гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Twitter picture

Та Twitter гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Facebook photo

Та Facebook гэсэн бүртгэлээрээ сэтгэгдэл бичиж байна. Гарах /  Өөрчлөх )

Connecting to %s