Daily Archives: 2007-12-09

Sydney Real Estate Cost


http://www.monireland.net/newspop.php?pid=3980&uid=1496

Австрали улсын Сидней хот нь ҮХХ-н үнээрээ дэлхийн хамгийн үнэтэй 10 газруудын нэгэнд тооцогддог байна. Үргэлжлүүлэн унших