Daily Archives: 2007-09-28

Rich dad Poor dad


From: http://groups.yahoo.com/group/mglstudents_usa/files/

Энэ номыг зохиогч Роберт Киюусаки гэдэг хүн цагтаа үл хөдлөх хөрөнгийн бизнесийнхээ үндсэн зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд машиндаа хонож, өлсөж, эхнэртэйгээ асуудалтай амьдарч, үр хүүхдийн асуудлыг маш олон жилээр хойш тавьж байсан юм билээ. Бид хэдийгээр тийм золиос үүрэх албагүй ч заавал энэ хүний ололтын хэмжээнд биш гэхэд талын талд нь хүрэхэд аль болох залуугаасаа анхаарахад илүүдэхгүй. Үргэлжлүүлэн унших